ND-R-rotary-dip-coaterND-R obrotowy DIP Coater wyposażony jest w 2-osiowy układ programowalnym. Jedna oś jest do pionowego przemieszczenia, a druga dla obrotu w płaszczyźnie poziomej. Taka konfiguracja zapewnia dużą wszechstronność dla wieloetapowego osadzania co wymaga kolejnych zanurzeń w naczyniach z różnymi roztworami.

W zależności od ilości i wielkości naczyń do osadzania, mogą być ustawione cykle: od 4-stopniowego (stosując 4 standardowe 250 ml zlewki) do 8 etapów (przy wykorzystaniu 8 standardowych 50 ml zlewek). Dodatkowo, możliwe jest, aby zamówienie dodatkowego modułu do osadzania przy jednoczesnym zanurzeniu w 4 różnych roztworach.ndr_vassel_web

ND-R DIP Coater obrotowy jest sterowany przez oprogramowanie oparte na Windows, który umożliwia programowanie różne sekwencje regulując parametry zanurzenia każdego etapu zanurzania, jak również parametrów sekwencji, takich jak ilość i położenie w cyklu osadzania, ilość cykli powtarzających się i wiele innych.

Model Przemieszczenie Zakres prędkości  Maksymalna waga próbki
Minimum Maksimum
  ND-R 11/2 F  pionowe 90mm  0.6 mm/min 2400 mm/min  1000 g    
poziome 360º 1º/s 40º/s
  ND-R 11/2 S pionowe 90mm  0.12 mm/min  500 mm/min
poziome 360º  1º/s 40º/s