dip-coater-1Pionowy układ poruszający się urządzenia ND-DC Dip Coater pozwala na wytwarzanie różnorodnych typów jednorodnych warstw. Szybkości zanurzania i wynurzania wahają się od 10 mikronów na minutę do maksymalnej prędkości wynoszącej 150 milimetrów na minutę. Ta szeroka gama programowalnych prędkości w połączeniu z tak dużą dokładnością umożliwia wytwarzanie bardzo cienkich warstw przez osadzanie na mokro, zol-żel lub samoorganizujących się monowarstw.dip-coater-4

ND-DC jest sterowany przez przyjazne dla użytkownika oprogramowania na bazie Windows, które umożliwia programowanie różnych sekwencji, parametry mozliwe do zmiany to szybkość zanurzania, prędkość wycofania, przemieszczenie pionowe, początkowe położenie substratu, czas zanurzenia, czy czas suszenia. Wszystkie te opracowane sekwencje mogą być przechowywane w komputerze dla ich późniejszego odzyskania.

Model Przemieszczenie Zakres prędkości zanurzania Maksymalna waga próbki
Minimum Maksimum
ND-DC 75 75mm 0,01mm/min 150mm/min 1000g
ND-DC 150 150mm
ND-DC 300 300mm