Technolutions logo

APLIKACJE

Na czym polegają badania DT?

maszyna do badań niszczących

Badania niszczące (destructive testing), czyli tak zwane badania DT, to próby wytrzymałościowe, podczas których próbki ulegają zniszczeniu lub trwałemu odkształceniu. Stosowane są w celach sprawdzenia właściwości badanych materiałów. Pozwalają określić ich twardość, odporność na rozciąganie, zginanie, łamanie, ściskanie oraz badać obciążenia dynamiczne. Dzięki temu konstruktorzy uzyskują wiedzę na temat tego, jakie materiały są możliwe do wykorzystania w danych warunkach oraz jakie występują ograniczenia w ich stosowaniu.

Badania niszczące najczęściej dotyczą zagadnień związanych z przemysłem metalurgicznym oraz z przetwórstwem tworzyw sztucznych. Różne metale, ich stopy, tworzywa sztuczne i kompozyty poddawane są próbom wytrzymałościowym. Badania wykonywane są w środowisku laboratoryjnym, do tego celu stosowane są maszyny, które precyzyjne określają parametry próbek. Jakie urządzenia wykorzystywane są do badań niszczących?

Urządzenia do przeprowadzania badań DT

W zależności od określonego celu i wartości, jakie chce poznać badacz, wybiera on odpowiednie urządzenie. Do badań twardości przeznaczone są twardościomierze, a do wyjątkowo małych próbek wykorzystywane są mikro- lub nanotwardościomierze Istnieje kilka różnych metod pomiaru, a wybór właściwej zależy od przeznaczenia materiału. Do testowania materiałów wykorzystywane są również maszyny zmęczeniowe, dzięki którym możliwe jest określenie odporności na ściskanie, skręcanie, rozciąganie i naprężanie próbki. Dana czynność powtarzana jest wielokrotnie, aby ustalić, czy materiał będzie odporny na eksploatację. Wytrzymałość na uderzenia mierzona jest na młotach do prób udarności, a zarysowania na testerach zarysowań. Jednym z najbardziej powszechnych badań jest jednak próba rozciągania, którą wykonuje się na maszynach wytrzymałościowych do statycznej próby rozciągania. Pozwala ona określić nie tylko wytrzymałość na rozciąganie Rm ale również granice plastyczności Re, naprężenie zrywające Ru  oraz wydłużenie A%.

Materiały poddawane badaniom DT często wykorzystywane są w branżach motoryzacyjnych, metalurgicznych, lotniczych, medycznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wielu innych. Bez wątpienia muszą być więc przeprowadzone rzetelnie i z najwyższą dokładnością, ponieważ w przyszłości mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników komponentów, które powstaną z badanych materiałów.

Potrzebujesz informacji?

Zostaw swój kontakt, odezwiemy się

Technolutions sp. z o. o.

Otolice 38

99-400 Łowicz

 

 

tel.: +48 606 440 718

e-mail: kontakt@technolutions.pl


Youtube


Linkedin

Technolutions 2022 © wszelkie prawa zastrzeżone