KOLZER produkuje i dostarcza instalacje do powlekania próżniowego.

Przez ponad 60 lat Kolzer konstruuje maszyny, które zmieniają standardy, oblicze oraz potencjał sektoru powlekania w próżni. Wśród szerokiej gamy produktów na szczególną uwagę zasługuje kultowa maszyna DGK36″ oraz rozbudowana MK63″.

Kolzer rozpoczął swoją aktywność poprzez montaż bardzo skomplikowanych systemów próżniowych, a już w 1952 zaprojektował i skonstruował pierwszą wysokopróżniową instalację.
Kolzer ma dziś silną dobrze ugruntowaną pozycję lidera na rynkach europejskich i światowych, a świadectwem tego jest ponad 1000 maszyn zainstalowanych na całym świecie.
System Kolzer stosuje technologie próżniową (stan niskiego ciśnienia) oraz:

  • Źródła skondensowanych molekuł lub par atomowych do depozycji cienkich warstw oraz powłok (dla wykończenia danej powierzchni).
  • Źródła plazmy (do modyfikacji powierzchni i procesu reakcji).

Próżnia jest używana nie tylko do zmniejszenia gęstości cząstek gazu, ale również do wprowadzenia procesu w niezanieczyszczone środowisko. Poprzez utworzenie kontrolowanego ciśnienia, oraz jeśli jest to konieczne emitując strumienie gazów, utworzone środowisko gazu może być w postaci plasmy (partia zjonizowanego gazu).
Źródło pary może być w postaci stałej powierzchni (fizyczne osadzanie z fazy gazowej – PVD) lub ciekłej (chemiczne osadzanie z fazy gazowej – CVD).
KOLZER produkuje pełną gamę maszyn, oferując różnego rodzaju procesy:

  • METALIZACJA
  • PVD SPUTTERING
  • PVD CATHODIC ARC
  • PLASMA
  • PECVD

Firma Kolzer od zawsze poświęcała się ciągłemu ulepszaniu swoich produktów dedykując na ten cel ponad pół wieku swoich badań, inwestycji  i rozwoju.
Duża elastyczność produkcji oraz troska o logiczne połaczenie produkcji przemysłowej z przystosowaniem do potrzeb rynku umożliwiło firmie Kolzer nieustanne tworzenie i dostarczanie systemów o wysokiej jakości dające ogromną satysfakcję i odpowiadające na wygórowane kryteria ciągle zmieniającego sie rynku.
KOLZER zgodnie zapotrzebowaniami swoich klientów oraz rynku, projektuje, produkuje oraz instaluje zarówno pojedyńcze maszyny jak i całe linie produkcyjne.
Celem i filozofią firmy jest oferowanie każdemu klientowi rozwiązania “szytego na miarę”.
W ten sposób gwarantuje się nie tylko sprawne działanie maszyny, ale i całego procesu produkcyjnego, dostarczając produkt, który spełnia wymagania klienta.
KOLZER poprzez niekwestionowaną niezawodność produkowanych maszyn oraz stopnia specjalizacji swoich techników, w decydujący sposób przyczynia się do przemysłowego rozwoju w zakresie korzystania z technologii powlekania próżniowego.
Wieloletnia tradycja w konstruowaniu maszyn oraz solidne doświadczenie zdobyte w dziedzinie powłok próżniowych sprawia, że firma Kolzer wzmacnia swoją pozycję lidera w obszarze technologii próżniowej, co zostało docenione przez najbardziej znane branże przemysłu międzynarodowego.
Inżynieria stosowana … Nanotechnologia

Firma KOLZER jest zaangażowana w działalność badawczo-rozwojową wraz z uniwersytetami i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi nad nowymi zastosowaniami rozwiązań, które staną się osiągnieciami naszych czasów.  
Rozwiązania, które są już dziś obecne w świecie przemysłu: Nanotechnologia
Inżynieria powierzchni na poziomie atomów była zawsze dla firmy KOLZER punktem odniesienia w  produkcji innowacyjnych powłok.
Głównym celem przyświecającym od początków istnienia firmy jest opracowywanie funkcjonalnych powłok nanostrukturalnych w ekologicznych procesach produkcyjnych, które są jednocześnie proste i ekonomiczne.
Technologia zaawansowana 
KOLZER wytwarza systemy dla przemysłu, by zautomatyzować i dać możliwość realizacji procesów innowacyjnych z łatwością powtarzalnych przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jakości i wydajności.
Wszytkie procesy w wachlarzu maszyn oferowanych przez Kolzer zużywają niewiele energii i są ekonomiczne (oddziaływanie na środowisko praktycznie nie istnieje ponieważ w produkcji nie powstają odpady) co jest zgodne z aktualnymi wyzwaniami ekologicznymi.
Badania i rozwój
Zawsze o krok do przodu… zespół firmy KOLZER składający się z badaczy, techników, inżynierów i rozbudowanej na cały świat sieci handlowej oraz profesjonalne wsparcie techniczne, tworzą “integralny projekt jakości”, w którym ponad 1000 systemów rozsianych po całym świecie przynosi zadowolenie naszym klientom, poprzez aktywne, efektywne i dające widoczne korzyści zastosowanie systemów Kolzer.  
Ta kombinacja czynników jest kluczem do sukcesu “integralnego projektu jakości”, które przyświecały firmie od początków jej istnienia.