Elipsometr PUV

ZOBACZ WIĘCEJ

Elipsometr PUV (od 135nm)

PUV SE_1

Elipsometr spektroskopowy produkowany przez Semilab zdolny jest do pracy od 135 nm. Cały zakres spektralny obejmuje przedział od 135 do 650 nm. Pozwala to na pomiar wszystkich nowych materiałów zaprojektowanych dla następnej generacji litografii (157 nm, laser Fe ekscymerowy) takich jak fotorezyst, warstwy ARC oraz całej optyki zawartej w następnej generacji Stepper.

Oparty na platformie GES5E elipsometr pracuje w oczyszczonej komorze rękawicowej aby zredukować zanieczyszczenia tlenem i wodą do zakresu ppm. Suchy azot jest wstrzykiwany jest w sposób ciągły do komory ze wzmacniaczem automatycznej regulacji.  Z jednej strony praca z trzema rękawicami pozwala na umieszczenie próbki (o średnicy do 200mm) w uchwycie. Zestaw optyczny zawiera premonochromator w ramieniu polaryzatora aby uniknąć bielaniu fotorezystu.

Oprócz elipsometrii, system może wykonać pomiary fotometryczne w ustalonych stanach polaryzacji ((odbiciu i przenikaniu). Pomiary skaterometryczne są również możliwe.

Aby zobaczyć aplikacje, kliknij na poniższy obrazek:

appnote1-211x300