Wizualizacja powierzchni

§

Nasza oferta


Wizualizacja topografii powierzchni ma ogromne znaczenie w wielu sektorach przemysłu. Przykładowo dla przemysłu papierniczego topografia powierzchni jest istotna przy dokonywaniu druku na różnych gatunkach papieru. Jakość danej powierzchni jest zwykle charakteryzowana przez parametry takie jak np. chropowatość, dlatego istotnym zadaniem jest kontrola poprzez wizualizację.

Istnieje wiele metod pozwalających na badanie jakości powierzchni, jej wizualizację, w naszej ofercie znajdują się następujące techniki:

  • Mikroskopia cyfrowa- odmianą tradycyjnej mikroskopii optycznej. Wykorzystuje on optykę oraz kamerę cyfrową do wyświetlania obrazu na monitorze, lub za pomocą oprogramowania uruchomionego na komputerze
  • Profilometria optyczna urządzenia stosowane do pomiaru różnic wysokości (np. chropowatości powierzchni) na powierzchniach, z dużą precyzją, oraz wykorzystaniem fali świetlnej.
  • Mikroskopia konfokalna- mikroskop konfokalny jest to rodzaj mikroskopu optycznego o zwiększonej optycznej rozdzielczości i kontraście. Zaletą takiego systemu jest możliwość trójwymiarowej wizualizacji próbki, na podstawie zebranej sekwencji obrazów wzdłuż osi z.
  • Mikroskopia interferometryczna lub obrazująca mikroskopia interferometryczna to koncepcja mikroskopii, która jest związana z holografią oraz technikami oświetlenia poza osią i ciemnym polem. Mikroskopia interferometryczna pozwala na zwiększenie rozdzielczości mikroskopu optycznego dzięki interferometrycznej (holograficznej) rejestracji kilku obrazów cząstkowych (amplitudy i fazy) oraz kombinacji numerycznej.
  • Mikroskopia kąta Brewstera stanowi jedną z podstawowych technik mikroskopowych stosowanych w celu bezpośredniej wizualizacji monowarstw na granicy faz powietrze-woda, ale może być użyty do obserwacji na granicy faz powietrze-szkło dla konkretnych warunków. Obserwacja domen powierzchniowych przy pomocy BAM nie wymaga stosowania barwników fluorescencyjnych, a tym samym ogranicza wpływ dodatkowej substancji na zachowanie fazowe monowarstwy. Z tego względu technika BAM jest obecnie rutynowo stosowana w celu uzupełnienia charakterystyki monowarstw Langmuira.

Ważny jest wybór odpowiedniej techniki do rodzaju badanego materiału. Każda z technik posiada swoje ograniczenia takie jak np.:

  • Zakres chropowatości powierzchni (maksymalna różnica wysokości)
  • Maksymalny obszar skanowania
  • Czas pomiaru

Producenci