NANOSZENIE POWŁOK

§

Chociaż “osadzanie cienkich warstw z fazy gazowej” może nie brzmi strasznie ekscytująco jest to jeden z najważniejszych sposobów wytwarzania np. układów scalonych. Zasadniczo, stwierdzenie to obejmuje sposoby wytworzenie cienkiej powłoki na innej powierzchni. Technik pozwalających to osiągnąć jest wiele, w naszej ofercie znajdują się urządzenia służące do osadzania chemicznego jak i fizycznego z fazy gazowej, urządzenia ALD etc..

Poniżej znajdą Państwo listę produktów do nanoszenia cienkich powłok:

beneq ald

oxford deposition

ND-SP_spraying

Jednym z najczęściej występujących (oraz najstarszych) rodzajów osadzania cienkich warstw jest osadzanie elektrolityczne (galwanizacja). Tutaj, obiekt docelowy (na przykład ozdoby) jest zanurzany w kąpieli chemicznej, która zawiera rozpuszczone atomy metali (takich jak złoto). Zastosowany prąd elektryczny skutkuje osadzaniem metalu na obiekcie docelowym. Galwanizacja została bardzo szeroko stosowana od początku XIX wieku.

Innym rodzajem cienkowarstwowego osadzania z fazy gazowej lub galwanizacji jest rozpylanie (sputtering). Rozpylanie wykorzystuje elektrody, zazwyczaj podgrzewane do temperatury dostatecznie wysokiej do spowodowania przemieszczenia atomów w celu utworzenia warstwy na podłożu. Metoda ta znana jest przynajmniej od początku 1850 roku, Thomas Edison prawdopodobnie jako jeden z pierwszych stosował ten proces do produktu komercyjnego.

Począwszy od lat 1960 naukowcy Bell Telephone Laboratories zastosowali nowy typ cienkowarstwowego osadzanie z fazy gazowej (które nazywano epitaksją z wiązek molekularnych) w celu wzrostu cienkich warstw z pewnego rodzaju materiału półprzewodnikowego na innym rodzaju podłoża półprzewodnikowego.

Dzisiaj, technologie osadzania cienkich warstw są zdolne do osadzania warstw metali i innych materiałów, które są bardzo cienkie i mierzone w skali nanometrów. Wiele firm, na przykład za pomocą procesu zwanego chemicznym osadzaniem z fazy gazowej (CVD), są w stanie wytworzyć powłoki magnetyczne na dyskach twardych komputera. Większość typów procesów CVD używa gorących gazów, często pod ciśnieniem, które zawierają cząsteczki lub atomy z materiału powłokowego. Ten materiał jest następnie umieszczana na powierzchni przez chemiczne oddziaływanie pomiędzy gazem a powierzchnią.

Fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD) odnosi się do szerokiego zakresu technik, gdy materiał jest uwalniany ze źródła i osadza się na podłożu, za pomocą procesów mechanicznych, elektromechanicznych lub termodynamicznych.

ALD jest odmianą metody chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), została pierwotnie opracowana do produkcji izolatorów nanolaminatów (Al2O3 / TiO2) i siarczku cynku (ZnS), cienkich warstw elektroluminescencyjnych (TFEL) wyświetlaczy. Produkcja na dużą skalę tych wyświetlaczy rozpoczęła się w połowie lat 80-tych, głównie dzięki ALD. Wyjątkowe właściwości powłok, w połączeniu z wysoką powtarzalnością to główne czynniki prowadzące do produkcji przemysłowej, ze świetnymi rezultatami.