Badania mechaniczne

§

Nasza oferta


W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia pozwalające na wyznaczenie właściwości materiałów takich jak: twardość, moduł Younga, praca plastyczna oraz sprężysta, pełzanie, odporność na kruche pękanie, odporność na ścieranie, adhezja, odporność na zarysowania, odporność na ścieranie w różnych warunkach (korozyjnych, próżniowych, środowisku  ciekłym, środowisku mieszaniny gazów):


ProducenciTeoria


Twardość jest jedną z wartości, których nie można jednoznacznie zdefiniować opierając się na znanych wielkościach fizycznych. Przez twardość rozumie się odporność na odkształcenie plastyczne przy oddziaływaniu nacisku w postaci określonego wgłębnika. Badania twardości wykonywane są ze względu na swoją prostotę jak i szybkość samego pomiaru. Ten typ pomiarów zaliczany jest do pomiarów nieniszczących, ze względu na znikome odkształcenia, jak również możliwość dokonywania pomiarów na gotowych elementach.

Testy zarysowania są najpopularniejszą metodą badania wytrzymałości połączenia powłoki z podłożem. Badanie odporności na zarysowanie pozwala sprawdzić czy powłoki naniesione na podłoże są na nim dostatecznie silnie zaczepione.

Tribologia jest nauką o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Innymi stosowanymi określeniami są „tribotechnika” oraz „tribotechnologia”, jednak to właśnie nazwa „tribologia” jest najbardziej rozpowszechniona. Dziedzina ta obejmuje badania nad: tarciem, zużyciem, smarowaniem różnych podzespołów ruchomych w celu zrozumienia tych procesów. Tribologia jest niezwykle istotna w badaniach eksploatacji jak również konstrukcji ruchomych części maszyn, np. dla łożysk. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, obejmująca zagadnienia dotyczące zarówno chemii, fizyki, materiałoznawstwa, jak i mechaniki.

SEM Indenter firmy Alemnis jest kompaktowym urządzeniem do testów in-situ w skaningowych mikroskopach elektronowych (SEM, z ang. scanning electron microscope) w skali mikro i  nano. Dzięki temu rozwiązaniu można obserwować próbkę w trakcie badań właściwości mechanicznych.