Aplikacje


NOWOŚCI I APLIKACJE


Automatyczne badania dynamicznej topografii powierzchni

Tribometr 4D to najnowsze osiągnięcie tradycyjnej tribologii, umożliwiające pomiar in situ toru zużycia dzięki zastosowaniu cyfrowej mikroskopii holograficznej (DHM®). Wysokotemperaturowy tribometr od Anton Paar jest zintegrowany z DHM®, aby obserwować in situ i w czasie rzeczywistym ewolucję toru zużycia.

Jednorodne powłoki aktywne ogniw słonecznych

Technologia natryskiwania ultradźwiękowego jest skuteczną metodą osadzania cienkowarstwowych powłok ogniw słonecznych, warstw antyrefleksyjnych, powłok TCO, warstw buforowych, PEDOT i warstw aktywnych w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. OPV, CIGs, CdTE, CzTs, Perowskity i DSC to tylko niektóre z roztworów i zawiesin, które można osadzać za pomocą ultradźwiękowej technologii natryskiwania na mokro w procesie produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych.

Nowe powłoki hybrydowe z borem

Ogólnie przyjętą zasadą jest, że zwiększenie twardości powłoki zwiększa jej naprężenia wewnętrzne, a tym samym kruchość. Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu osadzania łukowego i sputteringu nowa technologia LACS® (Lateral ARC & Central Sputtering) opracowana przez firmę PLATIT łamie tę zasadę.

Zastosowanie elektroprzędzenia w inżynierii tkankowej

Podobnie jak w przypadku innych biokompatybilnych materiałów używanych do naśladowania tkanek, wytwarzane za pomocą elektroprzędzenia rusztowania włókniste są strukturami o wielkości nano- i mikro. Dzięki takiemu sposobowi wytwarzania charakteryzują się one znaczną porowatością, przypominającą naturalne ECM w tkankach i wykazują wysoki potencjał tworzenie funkcjonalnych sztucznych tkanek.

Edukacja

Kursy mikroskopowe są najbardziej przyjemne, gdy zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą skupić się na swoim temacie. Nasze mikroskopy edukacyjne pomagają uwolnić pełny potencjał uczniów: są praktyczne, łatwe w obsłudze i zapewniają jakość obrazów, która przyciągnie uwagę uczniów.

Energetyka, górnictwo i geologia

Potrzebujesz odpowiednich narzędzi do niezawodnego, wiarygodnego i wysokiej jakości obrazowania oraz analiz. Leica Microsystems niesie rozwiązanie dla wszystkich twoich potrzeb badawczych. Oprócz lokalnego wsparcia ekspertów, oferujemy szeroki zakres optyki, systemów obrazowania, oprogramowania i ergonomicznych akcesoriów w celu zaprojektowania systemu skrojonego dla Twojej aplikacji.

Zastosowanie elektroprzędzenia w filtracji

Elektroprzędzone włókna znajdują coraz szersze zastosowanie w filtracji powietrza. Włókna filtracyjne są jedną z najbardziej przyszłościowych dziedzin inżynierii. Elektroprzędzone filtry mają dużą wydajność filtracji i małą wrażliwość na szkodliwe działanie powietrza. Wydajność filtrów jest związana z rozdrobnieniem włókien i jest jednym z najważniejszych czynników dla filtrów.

Inżynieria materiałowa i konserwacja sztuki

Analizowanie, przywracanie, konserwowanie i dokumentowanie dzieł artystycznych lub zabytków kultury wymaga złożonych umiejętności technicznych i zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań obrazowania , w szczególności metod bezdotykowych i nieniszczących.


Jubilerstwo, zegarmistrzostwo i złotnictwo

Wysoka precyzja mikroskopów stereoskopowych Leica ułatwia delikatny montaż zegarków i niezawodną kontrolę, zapewniając wysoką jakość i wykonanie. Dzięki naszym ergonomicznym akcesoriom, możesz optymalnie skonfigurować swój instrument zgodnie z potrzebami, tak aby zmniejszyć zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy z mikroskopem.


Kryminalistyka

Jako specjalista od kryminalistyki musisz mieć pewność, że Twoje mikroskopy i sprzęt do obrazowania zapewniają precyzję, jakość, dokładność i powtarzalność wyników, aby odnieść sukces w badaniu dowodów. Leica Microsystems wspiera Twoją pracę w zakresie kwantyfikacji, analizy i dokumentowania wyników za pomocą szerokiej gamy rozwiązań z zakresu mikroskopii kryminalistycznej, od rutynowych instrumentów laboratoryjnych po kompletne systemy automatyczne.

Metalografia

Od badania wtrąceń niemetalicznych w stali po potrzeby analizy ziarna i fazy, Leica Microsystems pomaga opracowywać lepsze, czystsze produkty z szybkością i niezawodnością. Elastyczne i niedrogie systemy mikroskopii metalograficznej firmy Leica obniżają koszty, skutecznie dostarczając istotne dane statystyczne do ciągłego i optymalnego przepływu pracy i poprawy produkcji.

Mikroelektronika i półprzewodniki

Leica Microsystems może wesprzeć Twoje wysiłki zmierzające do wprowadzenia na rynek najnowocześniejszych urządzeń i komponentów w przystępnych cenach. Nasze systemy wspierają innowacyjność, dzięki czemu będziesz ciągle rozwijać najnowsze technologie i urządzenia, abyś mógł wyprzedzać konkurencję. Dostawców wspomagamy w potrzebie zapewnienia lepszej wydajności komponentów, takich jak PCB i urządzeń półprzewodnikowych, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności.

Produkcja urządzeń medycznych

Niezawodne przechwytywanie i analiza obrazów dla potrzeb dokumentacji i rejestracji (RA/QA): Dzięki mikroskopom cyfrowym Leica możesz polegać na tym, co widzisz podczas tworzenia dokumentacji do produkcji lub rozwoju urządzeń medycznych.

Procesy wytwarzania materiałów do zastosowań biomedycznych – technologie plazmowe

Urządzenia biomedyczne stanowią interesujące wyzwanie w wytwarzaniu materiałów ze względu na rygorystyczne wymagania dotyczące m.in. podłoży, czy właściwości termicznych. W niniejszej nocie przedstawiono cztery przykłady dotyczącej możliwość wykorzystania procesów plazmowych wykonanych za pomocą urządzeń Oxford Instruments do zastosowań w biomedycynie.

Atomfab: wysokowydajne rozwiązanie ALD do zastosowań w mikroelektronice

Oxford Instruments wprowadza na rynek rewolucyjne rozwiązanie wysokowydajnego osadzania warstw atomowych (ALD). Rozwiązanie to zapewnia niezbędną zmianę, aby sprostać podstawowym wyzwaniom w branży urządzeń energetycznych bazujących na azotku galu (GaN).

Technologia ALD do zastosowań w powłokach antyrefleksyjnych

Wyzwaniem przy powlekaniu elementów optycznych 3D jest osadzenie powłoki o wysokiej jednorodności na dowolnej topografii w prosty sposób. Powszechnie stosowane techniki powodują nierównomierny rozkład grubości i efekty zacienienia. Aby rozwiązać ten problem, wymagana jest szeroko zakrojona optymalizacja procesu, co wciąż może nie prowadzić do wystarczająco jednorodnego osadzania się powłoki.

Nowa technologia trawienia grafenu

Technologia miękkiego trawienia grafenu opracowana przez Moorfield Nanotechnology pozwala na kontrolowane usuwanie grafenu i materiałów 2D bez konieczności sieciowania fotorezystów, co zmniejsza prawdopodobieństwos powstawania resztkowych zanieczyszczeń.

Wydłużenie żywotności materiałów dzięki powłokom ALD

Osadzanie warstw atomowych (ALD) jest najlepszą barierą dla wilgoci. Dzięki ALD możliwe jest tworzenie cieńszych barier dla wilgoci, które utrzymują wilgoć i opary lepiej niż inne hermetyczne opcje pakowania. ALD oferuje jedyny sposób tworzenia zgodnych, ultracienkich powłok ochronnych na powierzchniach o wysokim współczynniku kształtu i skomplikowanych kształtach 3D.

Mikroskopia kryminalistyczna

Leica Microsystems może pochwalić się długą tradycją w zakresie kryminalistyki, która sięga lat dwudziestych XX wieku. W tym czasie Otto Metzger, dyrektor Urzędu Dochodzeniowego ds. Chemicznych w Stuttgarcie (Niemcy), złożył zamówienie na budowę mikroskopu porównawczego, odpowiedniego do badania dwóch pocisków lub kaset z nabojami w tym samym powiększeniu.


VDA19 ISO16232 Czystość techniczna

Twój sukces zależy od zapewnienia satysfakcji klienta poprzez wysoką jakość produktów. Czystość części i komponentów decyduje o wydajności, żywotności i ogólnej jakości produktu.

Spektralna Elipsometria Odniesienia Nanofolm_RSE

Nanofilm_RSE to specjalny rodzaj elipsometru, w którym próbka jest porównywana z odniesieniem. Dzięki temu różnica elipsometryczna między próbką i odniesieniem może zostać zmierzona. Ze względu na układ odniesienia, żaden z elementów optycznych nie musi być przemieszczany lub modulowany w czasie pomiaru, a wysokiej rozdzielczości widma mogą być uzyskane w pomiarze typu single-shot. 

Przestrzenne ALD wielkopowierzchniowe

W listopadzie ubiegłego roku, BENEQ przekazał pierwsze informacje na temat naszego nowego przestrzennego ALD, który pracuje nanosi powłok na ruchome podłoże. Obiecano nam kolejne porcje informacji dotyczących projektu szybkiego ALD, oto i one…

Wzrost MoS2 i związane z nim dichalkogenki metali przejściowych 2D

Oxford Instruments oferuje system (PE)CVD wyposażony w moduły dostarczania prekursora dla wzrostu dwuwymiarowych warstw materiałów takich jak: MoS2, WS2 etc. Wysoka jakość otrzymanej warstwy siarczku molibdenu (MoS2), potwierdzona została przez AFM oraz spektroskopie Ramana.

ALD- technologia dla baterii litowo- jonowych

Osadzania warstw atomowych (ALD), odchodzi od bycia narzędziem badawczym w rozwoju akumulatorów, staje się obecnie narzędziem do narzędziem produkcji przemysłowej dla wielu wybranych produktów. Beneq ALD ma przyjemność być pionierem tego rozwoju.

ALD- Atomic Layer Etching (ALE)

ALE (z ang. Atomic Layer Etching) jest techniką usuwania cienkich warstw materiału, za pomocą kolejnych, samokontrolujących się reakcji. Ze względu na zapotrzebowanie na tego typu metodę, chociażby przez przemysł półprzewodnikowy, naukowcy przez ponad 25 lat pracowali nad jej ostatecznym dopracowaniem.

Badanie warstw natryskiwanych cieplnie

Powłoki natryskiwane cieplnie są z powodzeniem stosowane od wielu lat do zmniejszania zużycia, korozji i ochrony termicznej w różnych dziedzinach przemysłu. Powłoki te są rutynowo spotykane w turbinach elektrowni, silnikach lotniczych, przemyśle papierniczym oraz w wielu innych gałęziach przemysłu, w których występuje nadmierne zużycie elementów lub uszkodzenia w wysokiej temperaturze. Najczęstsze metody osadzania tego typu powłok to napylanie plazmowe (woda lub gaz stabilizowany), HVOF, etc.

Badania materiałów kostnych

Analiza właściwości mechanicznych w nanoskali (Nanotwardościomierz), stosowana w przypadku kości i innych tkanek biologicznych, zmineralizowanych umożliwia nowe podejście do tematu i zrozumienie mechanizmów, które stoją za demineralizacją. Mikro i makroskopowe analizy mogą nie być wystarczająco czułe, aby zidentyfikować różnice między dwoma podobnymi próbkami. Dlatego też, badania w nanoskali są kluczowe dla charakteryzacji tych złożonych materiałów. Ponadto, metody w nanoskali są użyteczne, gdy objętość dostępnego materiału jest zbyt mała do analiz na większą skalę, na przykład w inżynierii tkankowej.

Porównanie metod badania grafenu oraz tlenku grafenu

Grafen oraz tlenkowe warstwy grafenowe są zlokalizowane i charakteryzowane różnych podłożach, za pomocą spektroskopowej elipsometrii obrazującej nanofilm_ep4se. Grubość i funkcje dyspersji współczynnika załamania n oraz ekstynkcji k uzyskiwane są dla kilku μm szerokich warstw. Wyniki obrazowania elipsometrycznego zgadzają się z wynikami uzyskanymi za pomocą kombinacji AFM oraz mikroskopii konfokalnej w obrębie błędów. W przeciwieństwie do tych ostatnich sposobów, czas pomiaru jest o wiele krótszy w przypadku elipsometrii obrazującej.

Folie

Technolutions oferuje szereg urządzeń zarówno badawczych, jak i technologicznych dla producentów folii. Nasze rozwiązania pozwalają na badania podstawowe materiałów wyjściowych, bądź gotowych elementów, zapewniając Państwu pełną kontrolę nad efektem końcowym produktu i jego jakością. Urządzenia technologiczne służące do modyfikacji powierzchni czy nanoszenia powłok zadaniowych (barierowych, filtrujących, metalizujących, koloryzujących i innych) mogą zupełnie zmienić wygląd lub właściwości Państwa folii.

Usprawnienie technologii oczyszczania wody

Jako wiodący dostawca wyposażenia technologicznego dla produkcji HBLED, Oxford Instruments od lat jest znaczącą częścią tej gałęzi przemysłu. Jednym z popularnych zastosować diod UV jest chociażby ich wykorzystywanie w produkcji systemów oczyszczania wody, pracujących zwłaszcza w miejscach odległych, o utrudnionej dostępności do wody pitnej.

Pasywacja ogniw słonecznych

Ze względu na ciągłą potrzebę zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności, pasywacja powierzchni krystalicznego krzemu (c-Si) dla ogniw słonecznych staje się niezbędna. Zwiększenie wydajność dzięki wysokiej jakości pasywacji powierzchni jest powszechnym standardem w przemyśle.

Powłoki ALD dla cząstek

Ze względu na ciągłą potrzebę zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności, pasywacja powierzchni krystalicznego krzemu (c-Si) dla ogniw słonecznych staje się niezbędna. Zwiększenie wydajność dzięki wysokiej jakości pasywacji powierzchni jest powszechnym standardem w przemyśle.

Poprawa efektywności ogniw słonecznych

Jedna z najbardziej obiecujących obecnie struktur jest CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen. Ta cienka warstwa jest technologią cenowo konkurencyjną. Osadzania warstw atomowych (ALD) może być stosowane do poprawy efektywności ogniw słonecznych CIGS o więcej niż 1 punkt procentowy. Osiąga się to przez osadzenie gęstej warstwy Zn(O,S). Korzystanie z ALD eliminuje etap osadzania cieczowego, chemicznego osadzania z kąpieli (CBD) z procesu, co z kolei upraszcza produkcję i znacząco obniża koszty.

NSILVER®

Matowienie jest od dawna wyzwaniem branży srebra. Zmatowienia jest spowodowane głównie przez obecną w powietrzu siarkę, która reaguje z powierzchnią srebra i wydziela czarny siarczek srebra (Ag2S). nSILVER to unikalny proces powlekania opracowany i opatentowany przez Beneq, jest podstawowym rozwiązaniem dla ochrony srebra przed matowieniem. Dla nSILVER, Beneq dostarcza teraz gotowe rozwiązania dla produkcji na skalę przemysłową, np. TFS 500 nSILVER Coating System.

Proces trawienia węgliku krzemu

Jako wiodący dostawca rozwiązań z branży nanotechnologii o szerokim zakresie zastosowań, Oxford Instruments poinformował o opracowaniu i uruchomieniu nowego procesu trawienia SiC przy użyciu plazmy. Proces został w całości rozwinięty i dokładnie opracowany przez specjalistów aplikacyjnych firmy używających do tego celu wysokiej klasy systemu PlasmaPro100 Polaris.


UDZIAŁY W KONFERENCJACH


XV KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI

W Darłówku Wschodnim w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku odbyła się konferencja pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

IC SeNOB 2016

W dniach 22-25 maja 2016 roku w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 odbyła się Międzynarodowa konferencja Naukowa: Półprzewodnikowe Nanostruktury dla Optoelektroniki i Biosensorów IC SeNOB 2016 (International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors).

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W INŻYNIERII POWIERZCHNI ŁÓDŹ – SPAŁA 2016

W dniach 25 – 28 września 2016 roku Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej organizuje VI Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź – Spała 2016”. Konferencja naukowa „Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź – Spała 2016” ma na celu prezentację aktualnych osiągnięć naukowych w inżynierii powierzchni oraz wymianę doświadczeń w zakresie tej dyscypliny naukowej.

GRAFEN I INNE MATERIAŁY 2D

W dniach 12-14 września 2016 r. odbędzie się II Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” (2nd Polish Conference „Graphene and 2D materials”). Odbywa się ona w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT (al. Piastów 45, Szczecin).

GRAPHENE WEEK 2016

Naukowcy zajmujący się badaniami nad grafenem spotykają się od 2008 roku. Poprzednie edycje Graphene Week odbywały się m.in. na brytyjskim Uniwersytecie w Manchesterze, holenderskim Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz amerykańskim Uniwersytecie w Maryland.Warszawska konferencja zgromadziła 700 naukowców z ponad 40 krajów z całego świata.

TARGI KIELCE 2018

Technolutions bedzie uczestniczyć w XXIV Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, które odbędą się w od 10 do 12 kwietnia 2018. Mają one w branży opinię jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo–Wschodniej.


ZORGANIZOWANE WYDARZENIA


POKAZY PROFILOMETRU OPTYCZNEGO

29 września 2016 r. w Krakowie zaprezentowaliśmy nowość z naszej oferty- profilometr Profilm3D. Urządzenie wraz z niską ceną gwarantuje jakość urządzeń kilkukrotnie droższych!

SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW 2018

W dniach 31 stycznia oraz 1 lutego 2018 r. w Morges (Szwajcaria) odbędzie się spotkanie użytkowników urządzeń Anton Paar TriTec.

WARSZTATY- BADANIA MATERIAŁÓW W SKALI NANO I MIKRO

Zapraszamy serdecznie na warsztaty podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z działaniem oraz zbadania własnych próbek na wielu urządzeniach!

WARSZTATY- BADANIA MATERIAŁÓW W SKALI NANO I MIKRO (II EDYCJA)

Zapraszamy serdecznie na warsztaty podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z działaniem oraz zbadania własnych próbek na wielu urządzeniach!

WARSZTATY- BADANIA MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU

Zapraszamy serdecznie na warsztaty dedykowane badaniom dla przemysłu, podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z działaniem oraz zbadania własnych próbek na wielu urządzeniach!

 

INŻYNIERIA POWŁOK W SKALI NANO – ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ELEKTRONIKI

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w sympozium oraz warsztatach organizowanych wspólnie przez firmy Technolutions, PIK Instruments oraz Instytut Fizyki PAN. Podczas wydarzenia będziecie mogli Państwo wysłuchać wykładów wielu specjalistów aplikacyjnych

 

INŻYNIERIA POWŁOK W SKALI NANO – ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ELEKTRONIKI

Już po raz czwarty pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w warsztatach

 

 

Przewiń do góry