NOWOŚCI I APLIKACJE


Spektralna Elipsometria Odniesienia Nanofolm_RSE

Nanofilm_RSE to specjalny rodzaj elipsometru, w którym próbka jest porównywana z odniesieniem. Dzięki temu różnica elipsometryczna między próbką i odniesieniem może zostać zmierzona. Ze względu na układ odniesienia, żaden z elementów optycznych nie musi być przemieszczany lub modulowany w czasie pomiaru, a wysokiej rozdzielczości widma mogą być uzyskane w pomiarze typu single-shot. 

Przestrzenne ALD wielkopowierzchniowe

W listopadzie ubiegłego roku, BENEQ przekazał pierwsze informacje na temat naszego nowego przestrzennego ALD, który pracuje nanosi powłok na ruchome podłoże. Obiecano nam kolejne porcje informacji dotyczących projektu szybkiego ALD, oto i one…

Wzrost MoS2 i związane z nim dichalkogenki metali przejściowych 2D

Oxford Instruments oferuje system (PE)CVD wyposażony w moduły dostarczania prekursora dla wzrostu dwuwymiarowych warstw materiałów takich jak: MoS2, WS2 etc. Wysoka jakość otrzymanej warstwy siarczku molibdenu (MoS2), potwierdzona została przez AFM oraz spektroskopie Ramana.

ALD- technologia dla baterii litowo- jonowych

Osadzania warstw atomowych (ALD), odchodzi od bycia narzędziem badawczym w rozwoju akumulatorów, staje się obecnie narzędziem do narzędziem produkcji przemysłowej dla wielu wybranych produktów. Beneq ALD ma przyjemność być pionierem tego rozwoju.

ALD- Atomic Layer Etching (ALE)

ALE (z ang. Atomic Layer Etching) jest techniką usuwania cienkich warstw materiału, za pomocą kolejnych, samokontrolujących się reakcji. Ze względu na zapotrzebowanie na tego typu metodę, chociażby przez przemysł półprzewodnikowy, naukowcy przez ponad 25 lat pracowali nad jej ostatecznym dopracowaniem.

Badanie warstw natryskiwanych cieplnie

Powłoki natryskiwane cieplnie są z powodzeniem stosowane od wielu lat do zmniejszania zużycia, korozji i ochrony termicznej w różnych dziedzinach przemysłu. Powłoki te są rutynowo spotykane w turbinach elektrowni, silnikach lotniczych, przemyśle papierniczym oraz w wielu innych gałęziach przemysłu, w których występuje nadmierne zużycie elementów lub uszkodzenia w wysokiej temperaturze. Najczęstsze metody osadzania tego typu powłok to napylanie plazmowe (woda lub gaz stabilizowany), HVOF, etc.

Badania materiałów kostnych

Analiza właściwości mechanicznych w nanoskali (Nanotwardościomierz), stosowana w przypadku kości i innych tkanek biologicznych, zmineralizowanych umożliwia nowe podejście do tematu i zrozumienie mechanizmów, które stoją za demineralizacją. Mikro i makroskopowe analizy mogą nie być wystarczająco czułe, aby zidentyfikować różnice między dwoma podobnymi próbkami. Dlatego też, badania w nanoskali są kluczowe dla charakteryzacji tych złożonych materiałów. Ponadto, metody w nanoskali są użyteczne, gdy objętość dostępnego materiału jest zbyt mała do analiz na większą skalę, na przykład w inżynierii tkankowej.

Porównanie metod badania grafenu oraz tlenku grafenu

Grafen oraz tlenkowe warstwy grafenowe są zlokalizowane i charakteryzowane różnych podłożach, za pomocą spektroskopowej elipsometrii obrazującej nanofilm_ep4se. Grubość i funkcje dyspersji współczynnika załamania n oraz ekstynkcji k uzyskiwane są dla kilku μm szerokich warstw. Wyniki obrazowania elipsometrycznego zgadzają się z wynikami uzyskanymi za pomocą kombinacji AFM oraz mikroskopii konfokalnej w obrębie błędów. W przeciwieństwie do tych ostatnich sposobów, czas pomiaru jest o wiele krótszy w przypadku elipsometrii obrazującej.

Folie

Technolutions oferuje szereg urządzeń zarówno badawczych, jak i technologicznych dla producentów folii. Nasze rozwiązania pozwalają na badania podstawowe materiałów wyjściowych, bądź gotowych elementów, zapewniając Państwu pełną kontrolę nad efektem końcowym produktu i jego jakością. Urządzenia technologiczne służące do modyfikacji powierzchni czy nanoszenia powłok zadaniowych (barierowych, filtrujących, metalizujących, koloryzujących i innych) mogą zupełnie zmienić wygląd lub właściwości Państwa folii.

Usprawnienie technologii oczyszczania wody

Jako wiodący dostawca wyposażenia technologicznego dla produkcji HBLED, Oxford Instruments od lat jest znaczącą częścią tej gałęzi przemysłu. Jednym z popularnych zastosować diod UV jest chociażby ich wykorzystywanie w produkcji systemów oczyszczania wody, pracujących zwłaszcza w miejscach odległych, o utrudnionej dostępności do wody pitnej.

Pasywacja ogniw słonecznych

Ze względu na ciągłą potrzebę zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności, pasywacja powierzchni krystalicznego krzemu (c-Si) dla ogniw słonecznych staje się niezbędna. Zwiększenie wydajność dzięki wysokiej jakości pasywacji powierzchni jest powszechnym standardem w przemyśle.

Powłoki ALD dla cząstek

Ze względu na ciągłą potrzebę zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności, pasywacja powierzchni krystalicznego krzemu (c-Si) dla ogniw słonecznych staje się niezbędna. Zwiększenie wydajność dzięki wysokiej jakości pasywacji powierzchni jest powszechnym standardem w przemyśle.

Poprawa efektywności ogniw słonecznych

Jedna z najbardziej obiecujących obecnie struktur jest CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen. Ta cienka warstwa jest technologią cenowo konkurencyjną. Osadzania warstw atomowych (ALD) może być stosowane do poprawy efektywności ogniw słonecznych CIGS o więcej niż 1 punkt procentowy. Osiąga się to przez osadzenie gęstej warstwy Zn(O,S). Korzystanie z ALD eliminuje etap osadzania cieczowego, chemicznego osadzania z kąpieli (CBD) z procesu, co z kolei upraszcza produkcję i znacząco obniża koszty.

NSILVER®

Matowienie jest od dawna wyzwaniem branży srebra. Zmatowienia jest spowodowane głównie przez obecną w powietrzu siarkę, która reaguje z powierzchnią srebra i wydziela czarny siarczek srebra (Ag2S). nSILVER to unikalny proces powlekania opracowany i opatentowany przez Beneq, jest podstawowym rozwiązaniem dla ochrony srebra przed matowieniem. Dla nSILVER, Beneq dostarcza teraz gotowe rozwiązania dla produkcji na skalę przemysłową, np. TFS 500 nSILVER Coating System.

Proces trawienia węgliku krzemu

Jako wiodący dostawca rozwiązań z branży nanotechnologii o szerokim zakresie zastosowań, Oxford Instruments poinformował o opracowaniu i uruchomieniu nowego procesu trawienia SiC przy użyciu plazmy. Proces został w całości rozwinięty i dokładnie opracowany przez specjalistów aplikacyjnych firmy używających do tego celu wysokiej klasy systemu PlasmaPro100 Polaris.


UDZIAŁY W KONFERENCJACH


XV KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKI

W Darłówku Wschodnim w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku odbyła się konferencja pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

IC SeNOB 2016

W dniach 22-25 maja 2016 roku w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 odbyła się Międzynarodowa konferencja Naukowa: Półprzewodnikowe Nanostruktury dla Optoelektroniki i Biosensorów IC SeNOB 2016 (International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors).

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W INŻYNIERII POWIERZCHNI ŁÓDŹ – SPAŁA 2016

W dniach 25 – 28 września 2016 roku Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej organizuje VI Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź – Spała 2016”. Konferencja naukowa „Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni Łódź – Spała 2016” ma na celu prezentację aktualnych osiągnięć naukowych w inżynierii powierzchni oraz wymianę doświadczeń w zakresie tej dyscypliny naukowej.

GRAFEN I INNE MATERIAŁY 2D

W dniach 12-14 września 2016 r. odbędzie się II Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” (2nd Polish Conference „Graphene and 2D materials”). Odbywa się ona w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT (al. Piastów 45, Szczecin).

GRAPHENE WEEK 2016

Naukowcy zajmujący się badaniami nad grafenem spotykają się od 2008 roku. Poprzednie edycje Graphene Week odbywały się m.in. na brytyjskim Uniwersytecie w Manchesterze, holenderskim Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz amerykańskim Uniwersytecie w Maryland.Warszawska konferencja zgromadziła 700 naukowców z ponad 40 krajów z całego świata.

TARGI KIELCE 2018

Technolutions bedzie uczestniczyć w XXIV Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, które odbędą się w od 10 do 12 kwietnia 2018. Mają one w branży opinię jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo–Wschodniej.


ZORGANIZOWANE WYDARZENIA


POKAZY PROFILOMETRU OPTYCZNEGO

29 września 2016 r. w Krakowie zaprezentowaliśmy nowość z naszej oferty- profilometr Profilm3D. Urządzenie wraz z niską ceną gwarantuje jakość urządzeń kilkukrotnie droższych!

SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW 2018

W dniach 31 stycznia oraz 1 lutego 2018 r. w Morges (Szwajcaria) odbędzie się spotkanie użytkowników urządzeń Anton Paar TriTec.

WARSZTATY- BADANIA MATERIAŁÓW W SKALI NANO I MIKRO

Zapraszamy serdecznie na warsztaty podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z działaniem oraz zbadania własnych próbek na wielu urządzeniach!

WARSZTATY- BADANIA MATERIAŁÓW W SKALI NANO I MIKRO (II EDYCJA)

Zapraszamy serdecznie na warsztaty podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z działaniem oraz zbadania własnych próbek na wielu urządzeniach!

WARSZTATY- BADANIA MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU

Zapraszamy serdecznie na warsztaty dedykowane badaniom dla przemysłu, podczas których będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z działaniem oraz zbadania własnych próbek na wielu urządzeniach!

INŻYNIERIA POWŁOK W SKALI NANO – ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ELEKTRONIKI

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w sympozium oraz warsztatach organizowanych wspólnie przez firmy Technolutions, PIK Instruments oraz Instytut Fizyki PAN. Podczas wydarzenia będziecie mogli Państwo wysłuchać wykładów wielu specjalistów aplikacyjnych

INŻYNIERIA POWŁOK W SKALI NANO – ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ELEKTRONIKI

Już po raz czwarty pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w warsztatach