f20_detail-large

Produkty F20 należą do grupy instrumentów służących do pomiarów grubości cienkich filmów i są stosowane na całym świecie. Grubość i współczynnik załamania mogą zostać zmierzone za pomocą urządzenia w czasie mniejszym niż 1s. F20 podłączany jest do komputera użytkownika (z oprogramowaniem Windows™) portem USB i może  zacząć pracę w ciągu kilku minut. System w pomiarach wykorzystuje zjawisko interferencji światła.

Zasadę pomiaru przedstawia poniższa animacja.

Kolejne urządzenia z serii F20 podzielono głównie ze względu na różne zakresy grubości badanych warstw, a co za tym idzie różne wymagania dotyczące zakresu długości fal. Najbardziej popularnym urządzeniem firmy Filmetrics jest standardowy reflektometr F20.

System zawiera:

  • Zintegrowany spektrometr/źródło światła
  • Oprogramowanie FILMeasure 7.0
  • Stolik na próbki ze światłowodem
  • Próbki wzorcowe
  • Oprogramowanie do zdalnej analizy wyników
  • Dodatkową lampę TH-1
Model Zakres grubości Zakres długości fali Standardowa wielkość plamki
F 20
F20-EXR
F20-NIR
F20-UV
F20-UVX
F20-XT
0.015-70 µm
0.015-250 µm
0.1-250 µm
0.003-40 µm
0.003-250 µm
0.2-450 µm
380-1050 nm
380-1700 nm
950-1700 nm
190-1100 nm
190-1700 nm
1440-1690 nm
1500 μm
1500 μm
1500 μm
1500 μm
1500 μm
1500 μm