WT-2000PVN_1

WT-2000PVN może być wyposażony w następujące systemy dla pomiarów cienkowarstwowych ogniw słonecznych:

  • czas życia przez µ-PCD
  • SPV
  • EDDY
  • LBIC
  • JPV

Warstwę absorbera można scharakteryzować przez czas życia i pomiary powierzchniowego fotonapięcia.

Kompletny ogniwa słoneczne mogą być charakteryzowane przez ich odbicie i efektywność kwantową, która jest mierzona za pomocą techniki LBIC.