WT-2000P_1

WT-2000P jest narzędziem do monitorowania jakości bloków krzemowych poprzez pomiar rekombinacji żywotność i oporu. System zapewnia szybkie pomiary, bezstykowe (pojedynczy punkt, skanowanie i/lub mapowanie) dla bloków krzemu w rozmiarze do 210x210x500mm. Posiada tryby pomiarów ręcznych i automatycznych, jak również możliwość ręcznego i automatycznego załadunku. WT-2000P zapewnia zaawansowane możliwości automatyzacji.

Pomiary urządzenia opierają się na technice μ-PCD.