det-ie-ultrabam-neu

Wysoka ostrość obrazu w czasie rzeczywistym

Ultrabam jest mikroskopią kąta Brewstera zaprojektowaną dla interfejsu powietrze/ ciecz. Pozwala to na bezpośrednią wizualizację monowarstw Langmuir’a lub adsorbowanych warstw. Współpracuje również z podłożami dielektrycznymi jak szkło, kwarc lub podobnymi materiałami.
Nanofilm_ultrabam łączy wysoką rozdzilczość z ostrością obrazów w czasie rzeczywistym. Zaawansowana optyka pozwala otrzymać w pełni ostre obrazy na poziomie 20-35 klatek na sekundę. Wysokie możliwości aparatu i specyficzny algorytm kalibracji pozwala na pomiary ilościowe odbicia. Kinetyka adsorpcji i zmiana grubości może być monitorowana. Aparat zawiera zmotoryzowany analizator do wizualizacji optycznej anizotropii spowodowanej molekularną orientacją dalekiego zasięgu w monowarstwach.
Potężne oprogramowanie sprawia, że pomiar jest łatwy i wygodny. Jako pełne rozwiązanie, system zawiera komputer, elektronikę i całe potrzebne oprogramowanie niezbędne do rozpoczęcia pomiaru. Nanofilm_ultrabam jest zaprojektowany jako mikroskop kąta Brewstera który nie może być rozbudowany do elipsometru.

Monowarstwa DMPE podczas przejścia fazowego pierwszego rzędu, kontrast spowodowany dalekim zasięgiem porządku orientacji

1 2
3 4

Monowarstwa stearynianu etylu π<1mN/m, pole widzenia ok. 720µm

5 6

Główne cechy

  • W pełni ostre obrazy w czasie rzeczywistym bez skanera
  • Rozdzielczość do 2 mikronów
  • Interfejs oprogramowania dla systemów głównych minimów
  • Rejestrator AVI
  • Zmienny kąt padania w zakresie od 52° do 57°
  • Duże pole widzenia
  • Nadaje się do obrazowania warstw anizotropowych
  • Pliki graficzne zawierają dane minimum (ciśnienie powierzchniowe, średnia powierzchnia molekularna, itp.)