Urządzenie R&D ALD TFS 200.

TFS 200 banner

System TFS 200 jest najbardziej elastycznym, jeśli chodzi o zastosowania urządzeniem R&D ALD, jakie kiedykolwiek zaprojektowano. Wszystkie detale systemu zrealizowano z myślą o łatwości stosowania i modułowości. TFS 200 pozwala operatorowi na dowolność w doborze nanoszonych powłok oraz rozwój aplikacji.

Plazma, cząstki i pokrywanie elementów o złożonych kształtach

Wzmacniane plazmą nanoszenie powłok (PEALD) w urządzeniu TFS 200 jest dostępne jako opcja standardowa. Plazma jest sprzężona pojemnościowo (CCP), co dzisiaj jest standardem w przemyśle. System TFS 200 pozwala na nanoszenie powłok o jednorodnej grubości na obiekty płaskie, cząstki, materiały porowate i obiekty 3D o skomplikowanych kształtach. W zależności od podłoża można wybrać trzy standardowe projekty komór reakcyjnych bądź specjalnie dostosowaną komorę na życzenie.

Możliwości prekursorów w TFS 200 są wyjątkowe. Zastosowanie maksymalnie 8 linii gazowych, 4 ciekłych prekursorów, 4 gorących źródeł prekursorów spełnią nawet największe wymagania. W standardzie możliwość grzania prekursorów do 500 °C.

Najważniejsze właściwości

 • Powlekanie cząstek mniejszych niż 100nm przy zastosowaniu reaktora fluidalnego,
 • Bezpośrednie bądź zdalne sterowanie opcją sprzężonej pojemnościowo plazmy w PEALD,
 • Czas cykli – zwykle mniej niż 2 sekundy.W szczególnych przypadkach mniej niż 1 sekunda (różnice w grubości < ±1% dla np. Al2O3 na 200mm waflach,
 • Wysoki współczynnik proporcji (High Aspect Ratio – HAR) dostępny dla struktur z głębokimi kanalikami i podłożami porowatymi,
 • Duży wybór gorących źródeł prekursorów d0 500°C w standardzie,
 • Komora próżniowa Cold-Wall dla szybkiego grzania i chłodzenia,
 • Dodatkowe porty w komorze próżniowej pozwalające na stosowanie plazmy, diagnostykę in-situ itd.,
 • Komora reakcyjna z Hot-Wall by zapewnić jednorodność temperatury podłoża, zapobiec kondensacji prekursora oraz uniknąć niekontrolowanych reakcji,
 • Trzy różne komory reakcyjne bądź komora projektowana na życzenie,
 • Możliwość zastosowania Load-Lock (systemu szybkiej wymiany podłoży),
 • Urządzenie kompatybilne z clean-room.

 

 

Specyfikacja techniczna

 Zakres temperatur podłoża  25 – 500 °C
 Typy i wymiary komór reakcyjnych – pojedyncze wafle:                         ø200 × 3 (mm)
– pojedyncze wafle do plazmy:         ø200 × 3 (mm)
– 3D/partia wafla:                             ø200 × 95 (mm)
– niestandardowe:                            dopasowane do potrzeb
użytkownika
 linie gazowe  do 8
 źródła ciekłe (+5 °C do temp. otoczenia)  do 4
 gorące źródła prekursorów HS 300 (temp. otoczenia do 300 °C)  do 4
 gorące źródła prekursorów HS 500 (temp. otoczenia do 500 °C)  do 2
 opcja plazmy (PEALD) – moc: 300 W
– typ: capacitively coupled plasma (CCP)
(plazma sprzężona pojemnościowo)
 Opcja powlekania cząstek – wielkość cząstek (min.)1: 100 nm – 1 µm
– wielkość próbki (max.): 50 – 75 cm3
– temperatura (max.)2: 450 °C
 System kontroli  kontroler PLC z PC z interfejsem użytkownika
 Główne wymiary systemu ALD (L × W × H)  1325 × 600 × 1298 (mm)
 Wymiary skrzynki elektrycznej (L × W × H)  1000 × 300 × 1600 (mm)

1 w zależności od rodzaju cząstek.