Nasza oferta:Galeria


powłoka DLC 2umpowłoka TiN (3um)- powłoka dekoracyjnapowłoka TiN (4um)- narzędzie tnącescratch test na próbce polimeruPowłoki (od góry) AlCrSiTiN, TiAlSiN, TiN, AlCrN na podłożu WC


Teoria


Najpopularniejszą metodą badania wytrzymałości połączenia powłoki z podłożem jest test zarysowania. Badanie odporności na zarysowanie pozwala sprawdzić czy powłoki naniesione na podłoże są na nim dostatecznie silnie zaczepione.

Podstawowe pojęcia w tego typu badaniach to:
1. Siła zarysowania- jest to siła która ma przeciwny ruch między wgłębnikiem i powierzchnią która jest zarysowywana, jest ona prostopadła do siły normalnej wywieranej przez wgłębnik
2. Współczynnik oporu wgłębnika- w scratch teście, jest to bezwymiarowa wielkość zależności między siłą zarysowania a siłą normalną wywieraną przez wgłębnik:

Dsc=Fscr/P

scratch test
Dzięki zastosowaniu urządzeń do tego typu badań, możliwe są pomiary parametrów zarysowania, analiza mikroskopowa rysy oraz analizy akustycznej podczas badania odporności na pękanie. Dzięki otrzymanym informacjom można analizować nie tylko adhezję powłoki do podłoża, oraz wytrzymałość powłoki i jej odporność na pękanie. Test zarysowania, zwany scratch testem, jest metodą polegającą na wykonaniu rysy na powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem Rockwella przy obciążeniu siłą normalną Fn.

Obciążenie wgłębnika może być stałe, wzrastać przyrostowo lub ze stałą prędkością, szybkość przesuwu również jest wartością zmienną. Obciążenie, przy którym rozpoczyna się proces niszczenia, nazywamy obciążeniem krytycznym Lc.
Niszczenie powierzchni próbki może mieć charakter pęknięć kohezyjnych lub adhezyjnych. Jedną z bardziej typowych form niszczenia kohezyjnego są pęknięcia powłoki w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu wgłębnika. Występujące siły tarcia między wgłębnikiem a badaną powłoką powodują powstawanie przed wgłębnikiem dużych naprężeń ściskających, a za wgłębnikiem naprężeń rozciągających. Pęknięcia adhezyjne ujawniają się jako lokalne delaminacje podczas powstawania wypływki bezpośrednio przed wgłębnikiem, na bokach śladu zarysowania lub też w skutek kruszenia i odrywania powłoki przed wgłębnikiem. Wartości uzyskiwanych obciążeń krytycznych zależą głównie od właściwości zarówno powłoki, jak i podłoża, grubości powłoki, jej stanu naprężeń własnych, a także od parametrów testu.

Zastosowania:

  • przyczepności powłoki
  • odporność na zarysowania
  • zachowania wiskoelastyczne
  • twardość konwencjonalna
  • wytrzymałość na zarysowania (dla natrysku cieplnego)
  • twardość Scratch
  • odporność na pękanie
  • ocena tribologiczna