SRP-2100_300x_0Urządzenie pozwala na zbadanie całego profilu gęstości lub oporności w strukturach krzemowych. Projekty urządzeń zostają sprawdzone jak bardzo reprezentują rzeczywiste urządzenia. Wydajne inżynieryjne akcesoria pozwalają na uzyskanie „odcisków palców” z procesu produkcyjnego dla ułatwienia analizy uszkodzeń. Inżynierowie procesu mogą rozwiązywać wszystkie operacje dotyczące krzemu, w tym: epi, implantacji jonów oraz dyfuzji.

Parametry pomiaru:
 • Koncentracja domieszek i oporność
 • Oporności i kształt domieszek
 • Głębokość Junction
 • Szerokość przejścia
 • Kształt profilu
 • Oporność
 • Grubość tlenku
 • Dawka aktywna elektrycznie
 • GaAs i inne złożone półprzewodniki, struktury AlGaN/GaN HEMT i SiC

Opcje:

 • Pomiar Bevel Angel (BAM): czujnik oparty na laserze pozwala na wysoką precyję pomiarów rzeczywistego kąta skośnych próbek dla uzyskania profilu wgłąb
 • Pomiar SLM: Rozszerzenie techniki  SRP do warstw cienszych niż 150 nm. Minimalne praktyczne ograniczenie obecnych technik jest weryfikowane przez SIMS i wynosi 25 nmthe SRP technique to layers thinner than 150 nm. The minimum practical limit using current techniques, as verified by SIMS, is on the order of 25 nm.
 • VPS: oparta na podstawie ruchu sondy pozwala na pomiar oporności cienkich izolowanych warstw
 • Opcja PCIV dla szerokich dziur półprzewodników: łączy łączy zmienną wyniku błędu systematycznego pomiaru i analizę krzywej napięcia do pomiaru profilu oporności półprzewodników
 • Wieża sygnalizacyjna : standardowa przemysłowa wieża sygnalizacyjna  która informuje operatora o stanie systemu
 • Jednostka polerowania próbki Stand-Alone Bevel