RST-01

Tester zarysowania w makroskali – Revetest (RST)

Urządzenie REVETEST jest systemem pozwalającym na badania adhezji i odporności na zarysowania powłok. Pozwala także na przeprowadzanie klasycznego pomiaru twardości Vickersa. Oraz stosowanie trybo tribologicznego w ruchu posuwisto-zwrotnym.

Scratch Testery firmy Anton Paar to instrumenty do badania warstw i powłok za pomocą testu zarysowania. Wgłębnik diamentowy jest przeciągany po powierzchni próbki z zadanym stałym lub zmiennym obciążeniem, naruszając jej ciągłość. Siła nacisku wgłębnika jest kontrolowana w sposób ciągły pętlą sprzężenia zwrotnego, co pozwala analizować również powierzchnie nierówne i chropowate. W czasie testu oprogramowanie rejestruje: obciążenie, siłę tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej, dzięki czemu można określić przyczepność warstw do podłoży oraz obciążenie krytyczne potrzebne do zerwania warstwy. Ponadto, uzyskane charakterystyki wraz z analizą powstałej rysy przy pomocy zintegrowanego mikroskopu optycznego są źródłem informacji o charakterze zużycia i wytrzymałości badanej warstwy. Revetest służy do wykonywania zarysowań z wykorzystaniem obciążeń od 1-200N. Jest ekonomicznym rozwiązaniem dla przemysłu i kontroli jakości (QC).

Wysoka wydajność i ekonomiczność:

 • metoda zarysowania wgłębnikiem z końcówką diamentową – Rockwell,
 • sterowanie siłą normalną w pętli sprzężenia zwrotnego,
 • wytrzymały stolik przesuwany w osi X dla trybu wieloprzebiegowego 70 mm,
 • długotrwała stabilność kalibracji,
 • optyczny system obrazowania,
 • opcjonalne wykrywanie emisji akustycznej,
 • dostępny opcjonalny tryb konwencjonalnego badania twardości,
 • zgodność z normami ASTM C1624, ISO 20502 i ISO EN 1071.

Opcje:

 • opcjonalny mikroskop optyczny z opatentowanym zsynchronizowanym trybem panoramicznym,
 • stolik z napędem w osi Y 70 mm,
 • stolik przesuwany ręcznie w osi Y 25 mm,
 • obiektyw x5, x10 lub x20 (aby używać od 2 do 4 obiektywów jednocześnie, należy zastosować głowicę obrotową),
 • moduł pomiarowy tarcia,
 • detektor emisji akustycznej,
 • pomiar głębokości penetracji,
 • szeroki wybór rodzajów i wielkości wgłębników.
Głębokość (czujnik LVDT)
Niski zakres Wysoki zakres
Zakres głębokości [μm] 100 1000
Rozdzielczość [nm] 1,5 15
Obciążenie normalne
Niski zakres Wysoki zakres
Maksymalne obciążenie [N] 100 200
Rozdzielczość [mN] 3 6
Obciążenie cierne
  Niski zakres Wysoki zakres
Maksymalne obciążenie [N] 100 200
Rozdzielczość [mN] 3 6