PV-2000_300x226_0

PV-2000 jest najpotężniejszym na świecie systemem PV.

Jest to nowa zintegrowana platforma z następującymi możliwościami:

  • Długość dyfuzji SPV
  • Bezkontaktowe C-V
  • Przyspieszone badania LID
  • QSS-μPCD

Inne możliwości testowania:

  • SPV Lifetime Surface
  • SPV Mapowanie Rshunt i Voc
  • Bezkontaktowe Suns-Voc
  • Pomiary grubości wafla