Badania mechaniczne

§

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia pozwalające na wyznaczenie właściwości materiałów takich jak: twardość, moduł Younga, praca plastyczna oraz sprężysta, pełzanie, odporność na kruche pękanie, odporność na ścieranie, adhezja, odporność na zarysowania, odporność na ścieranie w różnych warunkach (korozyjnych, próżniowych, środowisku  ciekłym, środowisku mieszaniny gazów):

 

twardosciomierze

Twardość jest jedną z wartości, których nie można jednoznacznie zdefiniować opierając się na znanych wielkościach fizycznych. Przez twardość rozumie się odporność na odkształcenie plastyczne przy oddziaływaniu nacisku w postaci określonego wgłębnika. Badania twardości wykonywane są ze względu na swoją prostotę jak i szybkość samego pomiaru. Ten typ pomiarów zaliczany jest do pomiarów nieniszczących, ze względu na znikome odkształcenia, jak również możliwość dokonywania pomiarów na gotowych elementach.

badania mechaniczne w sem

SEM Indenter firmy Alemnis jest kompaktowym urządzeniem do testów in-situ w skaningowych mikroskopach elektronowych (SEM, z ang. scanning electron microscope) w skali mikro i  nano. Dzięki temu rozwiązaniu można obserwować próbkę w trakcie badań właściwości mechanicznych.

testery zarysowań

Testy zarysowania są najpopularniejszą metodą badania wytrzymałości połączenia powłoki z podłożem. Badanie odporności na zarysowanie pozwala sprawdzić czy powłoki naniesione na podłoże są na nim dostatecznie silnie zaczepione.

tribotestery

Tribologia jest nauką o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Innymi stosowanymi określeniami są „tribotechnika” oraz „tribotechnologia”, jednak to właśnie nazwa „tribologia” jest najbardziej rozpowszechniona. Dziedzina ta obejmuje badania nad: tarciem, zużyciem, smarowaniem różnych podzespołów ruchomych w celu zrozumienia tych procesów. Tribologia jest niezwykle istotna w badaniach eksploatacji jak również konstrukcji ruchomych części maszyn, np. dla łożysk. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, obejmująca zagadnienia dotyczące zarówno chemii, fizyki, materiałoznawstwa, jak i mechaniki.