Hardion™ by idonus to urządzenie do implantacji jonów na powierzchni różnych materiałów ze związków gazowych i metalicznych.

Opis systemu


Sercem systemu jest źródło rezonansu elektronów (ECR), które produkuje wiązkę jonową. Maksymalne napięcie wynosi 30 kV i pozwala na ekstrakcję większości jonów. Wiązka jonów jest skupiana elektrostatycznie za pomocą soczewek Einzela.
System gazów procesowych obejmuje zautomatyzowany precyzyjny zawór dozujący, którego natężenie przepływu kontroluje prąd wiązki jonowej. Metaliczne wiązki jonowe są wytwarzane albo z pieca, którego temperatura osiąga 1400 ° C, albo z układu rozpylającego.

Wewnątrz komory próżniowej HV, elementy implantowane są zaciskane na chłodzonym uchwycie, który przeprowadza trójwymiarowe skanowanie pod wiązką jonów.

Na powyższej ilustracji przedstawione zostało porównanie implantacji jonów (po lewej stronie) z depozycją (strona prawa).

System pozwala na implantację jonów i tworzenie różnych powłok na powierzchni i wewnątrz struktury materiału implantowanego bez ryzyka jego oderwania. Modyfikowane powierzchnie mogą być metaliczne, ceramiczne, polimerowe, kompozytowe.

Zastosowania w inżynierii materiałów i wielu dziedzinach przemysłu: medyczny, motoryzacyjny, lotniczy, kosmiczny.

Wytwarzane:

  • Powierzchnie barierowe,
  • Powierzchnie biokompatybilne,
  • Materiały narzędziowe (zwiększenie twardości, zmiana współczynnika tarcia)
  • Powierzchnie antykorozyjne
  • Powierzchnie antyrefleksyjne,
  • Powierzchnie hydrofobowe,
  • i wiele innych.

Każde urządzenie produkowane jest według potrzeb klienta.


Aplikacje


/


ProducentStrona internetowa producenta