DLS-1000  System spektroskopii głębokich poziomów

DLS-83_1Spektroskopia DLTS (ang. Deep Level Transient Spectroscopy) jest najlepszą techniką do monitorowania i charakteryzacji właściwości głębokich poziomów defektowych umyślnie lub nieumyślnie wprowadzonych w materiałach półprzewodnikowych i kompletnych urządzeniach. Jest niezwykle wszechstronną metodą określania wszystkich parametrów związanych z występowaniem głębokich pułapek, poziomów energetycznych i rozkładem koncentracji. Pozwala to na identyfikację domieszek i jest w stanie wykryć stężenia poniżej 2*108 atoms/cm3.

DLS-1000  to ulepszony systemem o bardzo wysokiej czułości.

DLS-1000 oferuje w pełni automatyczny pomiar wraz z interpretacją danych pomiarowych, w tym identyfikacje i oznaczanie stężeń domieszek bez konieczności ingerencji użytkownika.

Główne cechy:

 • Najwyższą czułość (2*108 atoms/cm3) do wykrywania śladowych ilości domieszek
 • Interfejs do szerokiego zakresu kriostatów
 • Szeroki zakres trybów pomiaru:
   • skanowanie temperatury
   • częstotliwość skanowania
   • głębokość profilowania
   • charakterystyka C-V
   • uchwycenie przekroju pomiaru
   • wtryski optyczne
   • stała pojemność sprzężenia zwrotnego
   • przewodności przemijającej pomiaru
   • rozkład gęstości – interfejs MOS
 • kontrola przez ustawienia analogowe i cyfrowe, aby uprościć obsługę urządzenia
 • próbka testowa jakości
 • pełna kontrola z szerokim wsparciem oprogramowania, kompletna baza danych bibliotek do dokładnej identyfikacji zanieczyszczeń