BADANIE GRAFENU TECHNIKĄ ELIPSOMETRII OBRAZUJĄCEJ

Grafen oraz tlenkowe warstwy grafenowe są zlokalizowane i charakteryzowane różnych podłożach, za pomocą spektroskopowej elipsometrii obrazującej nanofilm_ep4se. Grubość i funkcje dyspersji współczynnika załamania n oraz ekstynkcji k uzyskiwane są dla kilku μm szerokich warstw. Wyniki obrazowania elipsometrycznego zgadzają się z wynikami uzyskanymi za pomocą kombinacji AFM oraz mikroskopii konfokalnej w obrębie błędów. W przeciwieństwie do tych ostatnich sposobów, czas pomiaru jest o wiele krótszy w przypadku elipsometrii obrazującej.

URZĄDZENIA PLAZMOWE W PROCESACH WZROSTU WARSTW

W odniesieniu do procesów wzrostu Oxford stawia na chemiczne osadzanie z fazy gazowej, dodatkowo wspomagane plazmowo (PECVD). Specjalnie dla badaczy zajmujących się wzrastaniem materiałów Oxford Instruments stworzył urządzenie o nazwie Nanofab.

Matowienie jest od dawna wyzwaniem branży srebra. Zmatowienia jest spowodowane głównie przez obecną w powietrzu siarkę, która reaguje z powierzchnią srebra i wydziela czarny siarczek srebra (Ag2S). nSILVER to unikalny proces powlekania opracowany i opatentowany przez Beneq, jest podstawowym rozwiązaniem dla ochrony srebra przed matowieniem. Dla nSILVER, Beneq dostarcza teraz gotowe rozwiązania dla produkcji na skalę przemysłową, np. TFS 500 nSILVER Coating System.

USPRAWNIANIE OCZYSZCZANIA WODY

Jako wiodący dostawca wyposażenia technologicznego dla produkcji HBLED, Oxford Instruments od lat jest znaczącą częścią tej gałęzi przemysłu. Jednym z popularnych zastosować diod UV jest chociażby ich wykorzystywanie w produkcji systemów oczyszczania wody, pracujących zwłaszcza w miejscach odległych, o utrudnionej dostępności do wody pitnej.

PRZEMYSŁOWA PASYWACJA POWIERZCHNI OGNIW SŁONECZNYCH

Ze względu na ciągłą potrzebę zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenie wydajności, pasywacja powierzchni krystalicznego krzemu (c-Si) dla ogniw słonecznych staje się niezbędna. Zwiększenie wydajność dzięki wysokiej jakości pasywacji powierzchni jest powszechnym standardem w przemyśle.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI OGNIW SŁONECZNYCH CIGS POPRZEZ WARSTWĘ ZNS

Jedna z najbardziej obiecujących obecnie struktur jest CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen. Ta cienka warstwa jest technologią cenowo konkurencyjną. Osadzania warstw atomowych (ALD) może być stosowane do poprawy efektywności ogniw słonecznych CIGS o więcej niż 1 punkt procentowy. Osiąga się to przez osadzenie gęstej warstwy Zn(O,S). Korzystanie z ALD eliminuje etap osadzania cieczowego, chemicznego osadzania z kąpieli (CBD) z procesu, co z kolei upraszcza produkcję i znacząco obniża koszty.

POWŁOKI ALD DLA MICRO I NANOCZĄSTEK

Osadzanie warstw atomowych (ALD) jest nie tylko jedynie narzędziem badawczym do powlekania podłoży porowatych, ale i dla cząstek staje się opłacalne, w przypadku przemysłowej produkcji narzędzi dla szeregu konkretnych produktów, w tym: heterogeniczne katalizatory, nanonapełniacze dla kompozytów polimerowych i wypełniacze termiczne dla elektroniki, w litowych akumulatorach, etc.

ALD- TECHNOLOGIA DLA BATERII LITOWO- JONOWYCH

ALD niedawno zostało zastosowane z powodzeniem dla kilku materiałów potrzebnych w litowo-jonowy (Li-ion) bateriach. Bariery dyfuzyjne azotku tytanu (TIN), oraz katody aktualnych materiałów kolektorów z platyny (Pt) zostały opracowane z wykorzystaniem ALD dla nieaktywnych warstw w zintegrowanych akumulatorach 3D. ALD zapewnia znaczny wzrost wydajności zwłaszcza w zastosowaniach, gdzie pełni rolę powłok ochronnych potrzebnych w skomplikowanych strukturach.

NOWO OPRACOWANY PROCES TRAWIENIA WĘGLIKU KRZEMU (SIC)

Jako wiodący dostawca rozwiązań z branży nanotechnologii o szerokim zakresie zastosowań, Oxford Instruments poinformował o opracowaniu i uruchomieniu nowego procesu trawienia SiC przy użyciu plazmy. Proces został w całości rozwinięty i dokładnie opracowany przez specjalistów aplikacyjnych firmy używających do tego celu wysokiej klasy systemu PlasmaPro100 Polaris.

ATOMIC LAYER ETCHING (ALE)

ALE (z ang. Atomic Layer Etching) jest techniką usuwania cienkich warstw materiału, za pomocą kolejnych, samokontrolujących się reakcji. Ze względu na zapotrzebowanie na tego typu metodę, chociażby przez przemysł półprzewodnikowy, naukowcy przez ponad 25 lat pracowali nad jej ostatecznym dopracowaniem. Finalnie procesy ALE zostały określone i zoptymalizowane przez specjalistów aplikacyjnych firmy Oxford Instruments w połowie roku 2016. Poskutkowało to natychmiastowym wprowadzeniem technologii na rynek aparaturowy. Obecnie ALE zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością w Europie Zachodniej jak również Ameryce. Stanowi bowiem doskonałą alternatywę dla ciągłego trawienia, gwarantująca dokładność wytrawiania na poziomie atomowym, tak jak ALD (z ang. Atomaic Layer Deposition) w przypadku procesów depozycji.

CHARAKTERYZACJA WARSTW NATRYSKIWANYCH CIEPLNIE

Powłoki natryskiwane cieplnie były stosowane od wielu lat do zwiększenia zużycia, korozji i ochrony termicznej w różnych dziedzinach przemysłu. Powłoki te są rutynowo stosowane w turbinach elektrowni, silnikach lotniczych, przemyśle papierniczym oraz w wielu innych zastosowaniach, w których występują nadmierne zużycie lub uszkodzenie w wysokiej temperaturze. Najczęstsze metody osadzania tego typu powłok to napylanie plazmowe (woda lub gaz stabilizowany), HVOF, etc.

BADANIA MECHANICZNE MATERIAŁÓW MINERALNYCH I KOSTNYCH

Regeneracja kości stanowi poważne wyzwanie dla medycyny ortopedycznej. Obecne metody leczenia utraty kości są zależne od sztucznej protezy. Protezy nie mogą być stosowane w każdym przypadku, ze względu na ograniczenie problemów ruchowych i biozgodności. Proteza nie może w długim okresie ulec zniszczeniu i spowodować utraty funkcji i ewentualnej choroby.

ZASTOSOWANIE BADAŃ MECHANICZNYCH W BIOLOGII I MEDYCYNIE

Anton Paar od wielu lat aktywnie działa w dziedzinie mikromechanicznych badań materiałów biologicznych i biomateriałów. Po zdobyciu dużego doświadczenia w testach materiałów biologicznych suchych twardych jak zębiny lub kości w warunkach zarówno suchych jak i płynnych, następnym krokiem były badania w dziedzinie tkanek miękkich. Rosnące potrzeby przeprowadzania testów związanych z biologią oraz środowiskiem medycznym do charakteryzacji miękkich materiałów biologicznych i biokompatybilnych zapoczątkowały rozwój techniki służącej takim testom.

Shadow
ArrowArrow
Slider