ND-ESND-ES zostało zaprojektowane do tworzenia i osadzania nanowłókien na różnych podłożach. W tym celu, system ND ES posiada nadajnik, który jest połączony z kontrolowanym źródłem wysokiego napięcia. Ponadto, system umożliwia dokładną regulację odległości pomiędzy emiterem i kolektorem dzięki oprogramowaniu.

Roztwór jest dostarczany przez pompę strzykawki, która oferuje wysoką precyzję i wszechstronność.

ND-ES jest sterowany przez przyjazne dla użytkownika oprogramowanie oparte na systemie Windows®, która umożliwia programowanie różnych sekwencji dostosowując parametry, takie jak położenie emitera, napięcia, czas osadzania, prędkości przepływu etc. Wszystkie te opracowane sekwencje mogą być przechowywane w komputerze dla ich późniejszego wykorzystania.